Wybierz swój kraj, aby dowiedzieć się o lokalnych usługach, zobaczyć lokalne wiadomości i klientów oraz otrzymać wsparcie – wszystko w preferowanym języku.

Rozwój freelancingu IT w Polsce i Europie: nowa era zatrudnienia

Last Updated
January 26, 2024
Go Back Blog

Rozwój freelancingu IT

 

Freelancing kusi nie tylko tych, którzy traktują go jako swoje główne zajęcie. Wiele osób decyduje się pracować na własny rachunek „po godzinach”, co wnosi ogromny wkład do krajowej gospodarki. Już w 2020 roku była to kwota 12,6 mld złotych, czyli około 2,1% PKB Polski. Korzyści finansowe z samozatrudnienia są niezaprzeczalne, jednak taka ścieżka kariery wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Freelancerzy są w pełni odpowiedzialni za rozliczenia podatkowe i jakość swojej pracy. Nie przysługują im również takie same prawa jak pracownikom etatowym.

Isha Patel z firmy ubezpieczeniowej Hiscox podkreśla często pomijany aspekt tego sektora: „Rynek samozatrudnienia jest istotną częścią gospodarki i oferuje możliwość bardziej elastycznego stylu pracy. Z tych wyników można jednoznacznie wywnioskować, że coraz więcej zawodów opłaca się wykonywać jako freelancer. Ale początkujący freelancerzy powinni zadbać o ochronę przed nieoczekiwanym ryzykiem, takim jak skargi klientów, wypadki czy kwestie prawne”. 

Większość freelancerów w Polsce mieszka w dużych ośrodkach miejskich — 39% w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, a 21% w miejscowościach z populacją między 100 a 500 tys. Ten trend odzwierciedla znaczącą zmianę w kulturze pracy kształtującej branżę IT. Oznacza to zmianę w kierunku bardziej dynamicznych i elastycznych metod pracy o wymiarze globalnym. Nasz artykuł będzie kompleksową analizą rozwoju freelancingu na przestrzeni lat. 

 

Rozwój freelancingu w Europie

 

Sektor IT, z technologią cyfrową i tworzeniem oprogramowania włącznie, przeżywa okres szybkiego i transformacyjnego wzrostu, co przekształca rynek pracy, a szczególnie sektor freelancingu. Ten wzrost jest spowodowany kilkoma czynnikami, głównie coraz większą zależnością od rozwiązań cyfrowych w różnych branżach, powszechnym dostępem do internetu oraz skokowym rozwojem najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe i chmura obliczeniowa. Według serwisu Statista wartość globalnego rynku usług IT osiągnęła w 2021 roku imponujący poziom 1,2 biliona USD. Dalszy rozwój tej branży jest nieunikniony, co oznacza ogromny wachlarz możliwości dla specjalistów IT. 

Jednocześnie obserwujemy wyraźny zwrot w stronę freelancingu w sektorach IT, Tech i Digital, co w dużej mierze wynika z coraz większego nacisku na bardziej elastyczną organizację pracy, autonomię działania oraz lepszą równowagę między życiem zawodowym i osobistym. Ten trend przyspieszył wraz z nadejściem pandemii COVID-19, która wymusiła zmianę podejścia do tradycyjnych modeli pracy. Społeczność freelancerów w Europie intensywnie się powiększa. Dane Eurostatu wskazują na stały wzrost liczby osób samozatrudnionych w usługach związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) w całej UE, a wiodącą rolę ogrywają takie kraje takie jak Niemcy, Francja i Holandia.

Głównymi czynnikami wzrostu sektora IT są technologia cyfrowa i rozwój oprogramowania, a innowacje w tych dziedzinach rewolucjonizują również inne branże. Rośnie zapotrzebowanie na tworzenie oprogramowania, zwłaszcza w obszarach takich jak rozwój aplikacji mobilnych, sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Potwierdzają to prognozy amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (Bureau of Labor Statistics), które przewiduje, że wzrost zatrudnienia w sektorze rozwoju oprogramowania w latach 2019–2029 wyniesie 22% i znacznie przewyższy średnią dla wszystkich zawodów. To przekłada się na dużo większe możliwości rozwoju dla freelancerów, o czym świadczy gwałtowny wzrost liczby ofert pracy dla samozatrudnionych specjalistów IT oraz programistów na platformach takich jak Upwork i Freelancer.com. Warto również zwrócić uwagę na potencjał zarobkowy freelancerów IT, bo ich specjalistyczne umiejętności oznaczają wyższe stawki. 

 

Freelancing: cudowne remedium na wady tradycyjnego zatrudnienia?

 

Wzrost popularności freelancingu jest postrzegany jako potencjalne rozwiązanie na brak elastyczności i nadmiar ograniczeń, o które nietrudno w przypadku tradycyjnego modelu pracy. Freelancing w tych branżach oferuje poziom autonomii i elastyczności, który bardzo cenią sobie specjaliści chcący wyrwać się z ograniczeń typowego dnia pracy. Wybierają zlecenia, które odpowiadają ich wiedzy i zainteresowaniom, a tym samym mogą liczyć na większą satysfakcję z pracy i bardziej angażują się w realizację projektów. Takie podejście jest szczególnie korzystne w branży Tech, gdzie zawsze trzeba być na bieżąco z szybko zmieniającymi się technologiami i metodologiami. Pracując przy różnorodnych projektach, freelancerzy z tego sektora mają możliwość ciągłego poszerzania swoich umiejętności, dzięki czemu pozostają na czele innowacji i postępu technologicznego.

Jednak freelancing ma do zaoferowania więcej niż tylko elastyczną pracę. Finansowo może być korzystniejszy niż tradycyjne zatrudnienie, ponieważ freelancerzy mają możliwość ustalania własnych stawek, więc często zarabiają więcej. Jednak praca freelancera wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Między innymi wymaga ona wysokiej samodyscypliny i dobrej organizacji w celu skutecznego zarządzania różnymi projektami i terminami. Ponadto brak stałego wynagrodzenia i potrzeba ciągłego zdobywania nowych projektów mogą być dla niektórych zniechęcające. Jednak dla specjalistów z branży Tech i Digital korzyści płynące z freelancingu, takie jak praca nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami i właściwa równowaga między życiem zawodowym i prywatnym są ważniejsze. Dlatego często biorą one górę nad wspomnianymi wyzwaniami, a freelancing stanowi coraz częstszy wybór w tych sektorach.

 

Jak wytłumaczyć tak szybki wzrost samozatrudnienia?

 

W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił gwałtowny wzrost liczby freelancerów. Transformacja ta była spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak rosnące zapotrzebowanie na elastyczność projektu, lepszą równowaga między życiem zawodowym i prywatnym oraz wysoko wyspecjalizowane umiejętności techniczne. Tradycyjne struktury korporacyjne i modele stałego zatrudnienia tracą na popularności, a freelancerzy są coraz częściej uważani za cenne aktywa we współczesnym środowisku pracy.

Freelancerzy oferują unikalne połączenie specjalistycznej wiedzy i zdolności adaptacyjnych. Wyprzedzając postęp technologiczny, stale poszerzają swoje umiejętności i wybierają projekty, które pogłębiają ich wiedzę. To podejście jest szczególnie korzystne w takich sektorach jak transformacja cyfrowa, IT i branża Tech. Obszary charakteryzujące się szybkim tempem innowacji wymagają pracowników, którzy mogą szybko dostosować się do nowych technologii i metodologii.

Przejście na freelancing odzwierciedla również zmianę priorytetów pracowników. Specjaliści szukają teraz pracy, która oferuje więcej niż tylko korzyści finansowe. Zależy im na możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, elastyczności i lepszej równowadze między pracą a życiem osobistym. Freelancing spełnia te oczekiwania, oferując możliwość pracy nad różnymi projektami, rozwijania szerokiego zakresu umiejętności i większej kontroli nad własnym grafikiem.

 

Jakie perspektywy mają freelancerzy IT do 2030 roku?

 

Przewidujemy, że do 2030 roku freelancing IT będzie integralną częścią ekosystemu branży Tech, zwłaszcza w Europie, gdzie duży nacisk kładzie się na postęp technologiczny oraz inicjatywy związane z transformacją cyfrową. Większa dostępność pracy zdalnej i wzrost popularności serwisów dla freelancerów ułatwiają firmom nawiązanie kontaktu z wykwalifikowanymi specjalistami, niezależnie od ich lokalizacji. Łatwy dostęp do globalnej puli talentów prawdopodobnie będzie napędzał dalszy wzrost freelancingu w branży IT. W następnej dekadzie prawdopodobnie nastąpi znacząca zmiana w podejściu firm do pozyskiwania talentów. W większym stopniu będą one polegać na specjalistach-freelancerach w kwestii stymulowania innowacji i rozwoju.

 

Jak firma zarządzająca pomaga freelancerom w czasach przemian?

 

Hightekers oferuje freelancerom liczne korzyści, usprawnia załatwianie spraw administracyjnych i zwiększa stabilność finansową. Dzięki temu freelancerzy mają poczucie bezpieczeństwa finansowego i mogą skupić się na swojej pracy i własnych aspiracjach zawodowych. Kluczową korzyścią płynącą ze współpracy z Hightekers jest łatwiejszy dostęp do najważniejszych usług, które trudno jest freelancerom uzyskać w pojedynkę. Freelancerzy często nie są w stanie wykazać stabilnych dochodów, kiedy chcą wynająć mieszkanie albo wziąć kredyt. Lokalna umowa zatrudnienia od Hightekers zapewnia pewien stopień wiarygodności i stabilności, zwiększając szanse freelancera na powodzenie. Co więcej, taki układ pozwala na uzyskanie dostępu do opieki zdrowotnej i planów emerytalnych, a te kwestie są zazwyczaj bardziej skomplikowane w przypadku osób samozatrudnionych. Wsparcie udzielane przez Hightekers wykracza poza codzienną pracę freelancera. Ta współpraca znacznie przyczynia się również do lepszego stylu życia i sytuacji finansowej w perspektywie długoterminowej.

Świetlana przyszłość freelancingu jest pełna potencjału i napędza ją stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne umiejętności i elastyczność, które freelancing oferuje. Szybka ewolucja technologii cyfrowych sprzyja temu wzrostowi i otwarła freelancerom nowe ścieżki zawodowe, zwłaszcza w sektorze IT. Firmy coraz częściej zwracają się do freelancerów, aby zwinnie poruszać się w świecie innowacji, podczas gdy sami freelancerzy cieszą się swobodą i bogactwem możliwości, jakie oferuje ten rodzaj zatrudnienia. Rozwój platform internetowych jeszcze bardziej ułatwił tę zmianę w podejściu do freelancingu, ponieważ stały się one pomostem łączącym wykwalifikowanych specjalistów z organizacjami potrzebującymi ich doświadczenia. W miarę jak globalny rynek ewoluuje, freelancing staje się fundamentem nowoczesnego modelu zatrudnienia.

 

Poznaj zalety firmy zarządzającej dla freelancerów

Share this story

Skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej

    Przesyłając swoje dane osobowe za pośrednictwem tej strony, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z naszą Polityką prywatności i obowiązującym and Regulaminem.